Tải game

Lưu ý:

Vui lòng lựa chọn link tải có tốc độ phù hợp với mạng của bạn.

Khuyên dùng:

Dùng Cốc Cốc hoặc Phần mềm hỗ trợ Download IDM để tải game nhanh hơn.

Lưu ý cài đặt MU:

Phải tắt hoặc gỡ bỏ các Chương trình diệt Virus có tên như sau (Avast, Avira, McAfee, 360+, Bkav Free, Bkav Pro) nếu ko sẽ không vào game được vì Chương trình diệt Virus đó nó ăn hết File của Mu.

Bản cài đặt trực tiếp nhanh

Tên Dung Lượng Ngày tải lên Tải Về
Không âm thanh 650 MB

15/05/2021

Bản cài đặt - Google (nhớ đăng nhập Gmail trước khi tải nha)

Tên Dung Lượng Ngày tải lên Tải Về
Không âm thanh 650 MB

15/05/2021

Có âm thanh 900 MB

15/05/2021